A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
loading
Valentin
Poreklo:
koji je zdrav, jak, latinski
Valentina
Poreklo:
prema muškom Valentin, ime hrišćanske svetiteljke
Valerija
Poreklo:Latinsko
Latinsko: koja je jaka. Rimsko porodično ime.
Vanda
Poreklo:
Poljsko od nemačkog: pripadnica slovenske grupe naroda.
Vane
Poreklo:
Odmila od Ivan
Vanja
Poreklo:Jevrejsko
odmila od Ivan, jevrejsko, Bog je blagodatan, rusko
Varvara
Poreklo:Grčko
tuđa, strankinja, ime hrišćanske svetiteljke, grčko
Vasa
Poreklo:
Od Vasilije
Vasil
Poreklo:Grčko
carski, grčko, Vasilije
Vasilija
Poreklo:
Prema Vasilije
Vasilije
Poreklo:Grčko
kraljevski, carski, ime hrišćanskog svetitelja, grčko
Vasilisa
Poreklo:Grčko
kraljica, grčko
Vasilj
Poreklo:
skraćeno od Vasilije
Vasiljka
Poreklo:
Odmila od Vasilija
Vasko
Poreklo:
Izvedeno od Vasa
Vaskrsija
Poreklo:
od osnove Vaskrs
Vatrica
Poreklo:
Od osnove vatra.
Večerin
Poreklo:
od osnove večer
Večerinka
Poreklo:
prema muškom Večerin
Večerko
Poreklo:
Od osnove večer.
Vedran
Poreklo:
od osnove vedriti
Vedrana
Poreklo:
Od osnove vedr(iti).
Vekoslav
Poreklo:
Od osnova vek i slava.
Vekoslava
Poreklo:
Od osnova vek i slava.
Velibor
Poreklo:
od osnove veliki i korena boriti se
Veliborka
Poreklo:
od Velibor
Veličko
Poreklo:
od osnove velik
Velika
Poreklo:
Pridev velika uzet za lično ime.
Velimir
Poreklo:
od osnove veliki i mir
Velimirka
Poreklo:
od muškog Velimir
Velinka
Poreklo:
Od osnove vela, tj. velika.
Veliša
Poreklo:
od osnove prideva veliki
Velislav
Poreklo:
Od osnova veli i slava.
Velislava
Poreklo:
od osnova veli i slava
Velizar
Poreklo:Grčko
grom, koplje, strela, grčko
Velja
Poreklo:
Od Velimir, Velislav.
Veljko
Poreklo:
od osnove veliki
Vera
Poreklo:Latinsko
Od osnove vera; takođe i latinsko: istinita, ozbiljna.
Veran
Poreklo:
Od ženskog imena Vera
Verica
Poreklo:Latinsko
odmila od Vera, od osnove vera; takođe i latinsko: istinita, ozbiljna
Verka
Poreklo:
Odmila od Vera
Veroljub
Poreklo:
od osnove vera i starog prideva ljub, mio, drag
Veroljupka
Poreklo:
od osnova vera i ljupka
Veronika
Poreklo:Grčko
Grčko: koja donosi pobedu. Ime hrišćanske svetiteljke.
Veroslav
Poreklo:
Prema ženskom Veroslava
Veroslava
Poreklo:
od osnova vera i slava
Vesa
Poreklo:
od Veselin
Vesela
Poreklo:
Pridev vesela uzet za lično ime.
Veselin
Poreklo:
od osnove veseo
Veselinka
Poreklo:
prema Veselin
Vesna
Poreklo:
Staroslovensko: proleće.
Vićentije
Poreklo:
kao Vikentije
Vid
Poreklo:
Latinsko šiz: koji je životan. Ime hrišćanskog svetitelja. Glas t prešao u d prema našim imenima koja u sebi sadrže osnovu vid.
Vida
Poreklo:
skraćeno od Vidoslava, a ovo od osnove vid
Vidak
Poreklo:
od osnove videti ili od osnove vidak, svetlost
Vidan
Poreklo:
Od osnove vid.
Vidana
Poreklo:
Izvedeno od Vida
Vidoje
Poreklo:
od osnove videti ili od osnove vidak, svetlost
Vidosav
Poreklo:
Od Vidoslav, a ovo od osnova vid i slava.
Vidosava
Poreklo:
od Vidoslava, ovo od osnova vid i slava
Vidoslav
Poreklo:
od osnova vid i slava
Vidra
Poreklo:
Prema nazivu životinje vidra.
Vikentije
Poreklo:Latinsko
koji pobeđuje, latinsko
Viktor
Poreklo:Latinsko
pobednik, latinsko
Viktorija
Poreklo:Latinsko
od muškog imena Viktor, pobednik, latinsko
Vilimon
Poreklo:Grčko
Isto što i Filimon grčko: ljubljeni. Ime hrišćanskog svetitelja.
Vilogorka
Poreklo:
od osnova vila i gora
Violeta
Poreklo:
Italijansko u značenju ljubičica
Višeslav
Poreklo:
od komparacije prideva visoko: više i osnove slava
Višeslava
Poreklo:
od komparacije prideva visoko, više i osnove slava
Višnja
Poreklo:
Prema praslovenskom nazivu drveta i ploda višnja.
Vitomir
Poreklo:
staroslovensko viti
Vitomirka
Poreklo:
od muškog imena Vitomir
Vlada
Poreklo:
od Vladimir
Vladan
Poreklo:
od osnove glagola vladati
Vladana
Poreklo:
Od osnove vlad(ati).
Vladanka
Poreklo:
od Vladan
Vladeta
Poreklo:
od osnove glagola vladati
Vladica
Poreklo:
Od korena vlad(ati).
Vladica
Poreklo:
Od osnove vlad(ati).
Vladimir
Poreklo:
od imperativa glagola vladati i osnove mir
Vladimirka
Poreklo:
od muškog Vladimir
Vladis(l)av
Poreklo:
Od starog imperativa glagola vladati vladi i osnove slava.
Vladislava
Poreklo:
Od osnove vlad(ati) i slava.
Vlaja
Poreklo:
od Vladimir
Vlajko
Poreklo:
Izvedeno od Vlaja
Vlasta
Poreklo:
od Vlastimir
Vlasta
Poreklo:
od Vlastimir
Vlastiiirka
Poreklo:
Prema Vlastimir
Vlastimir
Poreklo:
od imperativa glagola vladati
Vlatka
Poreklo:
od osnove vladati
Vlatko
Poreklo:
od osnove vladati
Voja
Poreklo:
Od Vojislav, Radivoj...
Vojin
Poreklo:
od osnove voj
Vojislav
Poreklo:
od osnova voj i slava
Vojislava
Poreklo:
Prema Vojislav
Vojislavka
Poreklo:
od imena Vojislav
Vojka
Poreklo:
Od osnove voj.
Vojna
Poreklo:
od stare osnove vojno (suprug, muž)
Vrbena
Poreklo:
Prema nazivu cveća vrbena ili drveta vrbe
Vuceta
Poreklo:
izvedeno od Vuk, prema nazivu životinje vuk
Vučeta
Poreklo:
Izvedeno od Vuk
Vučić
Poreklo:
Izvedeno od Vuk
Vučica
Poreklo:
imenica vučica uzeta za lično ime
Vucina
Poreklo:
izvedeno od Vuk, prema nazivu životinje vuk
Vučina
Poreklo:
Izvedeno od Vuk
Vučko
Poreklo:
Izvedeno od Vuk
Vujadin
Poreklo:
izvedeno od Vuja
Vujadinka
Poreklo:
Prema Vujadin
Vujica
Poreklo:
Odmila od Vuja, a ovo od Vuk
Vuk
Poreklo:
prema nazivu životinje vuk
Vuka
Poreklo:
odmila od Vukos(l)ava, od osnova vuk i slava
Vukadin
Poreklo:
Izvedeno od Vuk, prema Miladin, Stojadin...
Vukadinka
Poreklo:
Prema muškom imenu Vukadin
Vukajlo
Poreklo:
izvedeno od Vuk, prema Mihajlo
Vukan
Poreklo:
Izvedeno od Vuk
Vukana
Poreklo:
od osnove vuk, prema muškom Vukan, izvedeno od Vuk, prema nazivu životinje vuk
Vukašin
Poreklo:
izvedeno od Vuk, prema nazivu životinje vuk
Vukica
Poreklo:
Od osnove vuk.
Vukman
Poreklo:
Izvedeno od Vuk
Vukmir
Poreklo:
od osnova vuk i mir
Vukobrat
Poreklo:
Od osnova vuk i brat.
Vukodrag
Poreklo:
od osnova vuk i drag
Vukoje
Poreklo:
Izvedeno od Vuk
Vukomil
Poreklo:
od osnove vuk i prideva mio
Vukomir
Poreklo:
Od osnova vuk i mir.
Vukos(l)av
Poreklo:
Od osnova vuk i slava.
Vukos(l)ava
Poreklo:
Od osnova vuk i slava.
Vukosav
Poreklo:
od osnova vuk i slava
Vukosava
Poreklo:
od osnova vuk i slava
Vukoslav
Poreklo:
od osnova vuk i slava
Vukota
Poreklo:
izvedeno od Vuk, prema nazivu životinje vuk
Vuksan
Poreklo:
od osnova vuk i slava
Vuksana
Poreklo:
od Vuksan
Vule
Poreklo:
odmila od Vuk, prema nazivu životinje vuk

Prikazi samo:

imena za:
decake
devojcice
Poreklo:
Grčko
Jevrejsko
Latinsko
Rumunsko
Češko

Omiljena imena

Odabrana imena

Slučajno ime

Random names
X

Email:

Lozinka: