A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
loading
Magdalena
Poreklo:Grčko
Grčko: žena iz Magdale (Magdala grad u Galileji). Prošireno po biblijskoj ličnosti Mariji iz Magdale (Magdaleni).
Maja
Poreklo:Latinsko
jedno od božanstava vegetacije u rimskoj mitologiji, latinsko
Makarije
Poreklo:Grčko
koji je blažen, ime hrišćanskog svetitelja, grčko
Maksa
Poreklo:
Od Maksim
Maksim
Poreklo:Latinsko
potiče iz latinskog 'Maximus' u značenju 'najveći'. Među Slovenima na Balkanu, jedno je od najranije primljenih hrišćanskih imena
Malen
Poreklo:
Od osnove mali.
Malina
Poreklo:
Prema nazivu biljke malina, takođe i od prideva mala.
Mališa
Poreklo:
od osnove mali
Manojlo
Poreklo:Jevrejsko
Jevrejsko: s nama (je) Bog, biblijsko ime.
Mar(i)jan
Poreklo:
Prema ženskom imenu Marija
Mara
Poreklo:
skraćeno od Marija
Margarita
Poreklo:Grčko
potiče iz grčkog 'Margarito', latinskog 'margarita' u značenju 'biser, biserna'
Margita
Poreklo:
skraćeno od Margarita
Marica
Poreklo:
Odmila od Mara
Marija
Poreklo:
od Mirijam, biblijsko ime, hebrejsko
Marijana
Poreklo:
Složeno od Marija i Ana.
Marika
Poreklo:
izvedeno od Mara
Marin
Poreklo:Latinsko
morski, ime hrišćanskog svetitelja, latinsko
Marina
Poreklo:Latinsko
Latinsko: morska, ime hrišćanske svetiteljke.
Marinko
Poreklo:
Odmila od Marin
Marjan
Poreklo:
od ženskog imena Marija
Marjana
Poreklo:
prema Marija
Marko
Poreklo:Latinsko
malj, čekić; ratnik, ime jednog jevanđeliste, latinsko
Marta
Poreklo:
Aramejsko: gospodarica, gospođa. Biblijsko ime.
Maša
Poreklo:
odmila od Marija, rusko
Mata
Poreklo:
Od Mateja
Mateja
Poreklo:Jevrejsko
Božji dar, biblijsko ime, jevrejsko
Matija
Poreklo:
Varijanta imena Mateja
Melanija
Poreklo:Grčko
Grčko: koja je crna. Ime hrišćanske svetiteljke.
Melentije
Poreklo:Grčko
koji je brižljiv, radan, prema Meletije, ime hrišćanskog svetitelja, grčko
Metodije
Poreklo:Grčko
Grčko: uredan.
Mica
Poreklo:
od Milena, Milica
Mića
Poreklo:
od Milorad, Mihajlo
Mićun
Poreklo:
Od Mića
Mida
Poreklo:
od Miladin, Milutin
Mihailo
Poreklo:Jevrejsko
potiče iz starohebrejskog 'Micha el': 'mi-ka-el' u značenju 'jednak Bogu, kao je kao Bog'
Mihajlo
Poreklo:
prema Mihailo
Mija
Poreklo:
Od Milivoje, Mihajlo.
Mijajlo
Poreklo:
prema Mihailo
Mijalko
Poreklo:
Odmila od starijeg imena Mijal, nastalog od Mihal. Ovaj oblik je skraćen od Mihailo
Mijat
Poreklo:
skraćeno od Mihailo
Mika
Poreklo:
Od Milosav, Milutin...
Mila
Poreklo:
Od osnove mila.
Milada
Poreklo:
odmila od Miladija
Miladija
Poreklo:
od osnove mila
Miladin
Poreklo:
od osnove mio
Miladinka
Poreklo:
prema Miladin
Milak
Poreklo:
Izvedeno od osnove mil.
Milan
Poreklo:
od osnove mio
Milana
Poreklo:
Prema muškom Milan
Milanče
Poreklo:
Od Milan
Milanka
Poreklo:
prema muškom Milan
Milanko
Poreklo:
odmila od Milan
Milas
Poreklo:
od osnove mio
Milaš
Poreklo:
Od osnove mil.
Milasin
Poreklo:
od Milas
Milašin
Poreklo:
Od Milaš
Mile
Poreklo:
Od osnove mil (mio).
Milen
Poreklo:
od osnove mio
Milen(ko)
Poreklo:
Od osnove mil (mio).
Milena
Poreklo:
od osnove mila
Milenija
Poreklo:
izvedeno od Milena
Milentije
Poreklo:
prema Melentije
Milesa
Poreklo:
Od grčkog: Milećanka, stanovnica grada Mileta u Maloj Aziji.
Mileta
Poreklo:
Od osnove mil (mio).
Mileva
Poreklo:
Od osnove mila.
Milić
Poreklo:
od osnove mio
Milica
Poreklo:
od osnove mila
Milidar
Poreklo:
Složeno ime nastalo u novije vreme prema Božidar.
Milidrag
Poreklo:
ime od osnova mio i drag
Milija
Poreklo:
od osnove mio
Milijan
Poreklo:
izvedeno od Milija
Milijana
Poreklo:
izvedeno od Milija
Milijas
Poreklo:
izvedeno od Milija
Milijaš
Poreklo:
Izvedeno od Milija
Milika
Poreklo:
od osnove mio
Milimir
Poreklo:
Složeno, od osnova mil (mio) i mir, prema Budimir, Branimir.
Milin
Poreklo:
od osnove mio
Milina
Poreklo:
od osnove mila
Milinko
Poreklo:
Od osnove mil (mio).
Milis(l)av
Poreklo:
Od osnove mil (mio) i osnove slava.
Milisav
Poreklo:
od osnove mio i osnove slava
Milivoj
Poreklo:
od osnove mio i osnove voj (vojnik)
Milivoj(e)
Poreklo:
Od osnove mil (mio) i staroslovenske osnove voj (vojnik).
Milivojka
Poreklo:
Od muškog Milivoj
Milja
Poreklo:
od Milica, Smiljana
Miljan
Poreklo:
od Milovan, Milosav
Miljana
Poreklo:
Od osnove mila.
Miljen
Poreklo:
od osnove mio
Miljenko
Poreklo:
od Miljen
Miljko
Poreklo:
Od Milovan, Milosav.
Miljojka
Poreklo:
od Milja
Milka
Poreklo:
od osnove mila
Milkana
Poreklo:
od Milka
Milkica
Poreklo:
Odmila od Milka.
Milko
Poreklo:
od osnove mio
Milodarka
Poreklo:
od osnove milo i dar
Miloje
Poreklo:
od osnove mio
Milojka
Poreklo:
Od osnove mila.
Milojko
Poreklo:
odmila od Miloje
Miloljub
Poreklo:
Složeno ime, novije, prema Bogoljub.
Milomir
Poreklo:
od osnove mio i osnove mir
Milomira
Poreklo:
Prema muškom Milomir
Milorad
Poreklo:
od osnova mio i rad
Miloš
Poreklo:
od osnove mio
Milos(l)av
Poreklo:
Složeno ime od osnova mil i slava.
Milos(l)ava
Poreklo:
Od osnova milo i slava.
Milosija
Poreklo:
Od Milostija, a ovo od osnove milost.
Milosinka
Poreklo:
Od osnova milo i sin.
Miloslav
Poreklo:
ime od osnova mio i slava
Miloslava
Poreklo:
od osnova milo i slava
Milostija
Poreklo:
Od osnove milost.
Milovan
Poreklo:
Trpni glagol milovati: milovan uzet za lično ime.
Milun
Poreklo:
od osnove mio
Milunika
Poreklo:
od muškog Milun
Milunka
Poreklo:
Od muškog Milun
Milutin
Poreklo:
od osnove mio
Milutinka
Poreklo:
od muškog Milutin
Mina
Poreklo:
Odmila od Jasmina
Minja
Poreklo:
Od Milana, Milena.
Miodrag
Poreklo:
od osnova mio i drag
Miomir
Poreklo:
od osnove mio i osnove mir
Miomira
Poreklo:
od muškog Miomir
Mira
Poreklo:
Odmila od Mirjana
Miran
Poreklo:
Od osnove mir.
Mirčeta
Poreklo:
Od osnove mir.
Mirela
Poreklo:
Italijansko. Možda varijanta imena Mira.
Mirjana
Poreklo:
od hebrejskog Mirjam (Marija), ili od osnove mir
Mirka
Poreklo:
Od osnove mir.
Mirko
Poreklo:
Od osnove mir.
Mirna
Poreklo:
Od osnove mir.
Miroljub
Poreklo:
Od osnove mir i starog prideva ljub.
Miroslav
Poreklo:
Od osnova mir i slava.
Miroslava
Poreklo:
Od osnova mir i slava.
Mirta
Poreklo:
Prema grčkom nazivu za drvo mirta.
Mitar
Poreklo:
skraćeno od Dmitar
Mitra
Poreklo:
prema Mitar
Mladen
Poreklo:
Od osnove mlad.
Mladena
Poreklo:
Prema muškom Mladen
Mladoljub
Poreklo:
Složeno ime, novije, prema Bogoljub.
Mladomir
Poreklo:
ime od osnova mlad i mir
Mladomirka
Poreklo:
Od muškog Mladomir
Mlađan
Poreklo:
od osnove mlad
Mlađana
Poreklo:
od osnove mlađana, prema muškom Mlađan
Mlađen
Poreklo:
od osnove mlad
Moma
Poreklo:
Od Momir, Momčilo.
Momčilo
Poreklo:
od osnove momče
Momir
Poreklo:
od Mojmir, a ovaj od zamenice moj i osnove mir
Momir(k)a
Poreklo:
Od muškog Momir
Momira
Poreklo:
od muškog Momir
Moravka
Poreklo:
Po nazivu reke Morave.
Mrgud
Poreklo:
od osnove mrgoditi se
Mrđan
Poreklo:
od osnove mrgoditi se
Mrđen
Poreklo:
Od osnove mrd.

Prikazi samo:

imena za:
decake
devojcice
Poreklo:
Grčko
Jevrejsko
Latinsko
Rumunsko
Češko

Omiljena imena

Odabrana imena

Slučajno ime

Random names
X

Email:

Lozinka: