A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
loading
Gaja
Poreklo:Jevrejsko
odmila od Gavrilo, jevrejsko, Bog je moja pomoć, biblijsko ime
Gajimir
Poreklo:
Od hipokoristika Gaja i slovenskog korena mir.
Gal
Poreklo:
od crn, mrk
Gala
Poreklo:
stari pridev gala (crna, mrka), ime hrišćanske svetiteljke
Galina
Poreklo:
Rusko od grčkog: mir, tišina, veselost. Ime hrišćanske svetiteljke.
Gavra
Poreklo:
od Gavrilo, Gavran, prema nazivu ptice gavran
Gavran
Poreklo:
Prema nazivu ptice gavran, ili od Gavra
Gavrila
Poreklo:
Prema Gavrilo
Gavrilka
Poreklo:Jevrejsko
odmila od Gavrila, Bog je moja pomoć, biblijsko ime, jevrejsko
Gavrilo
Poreklo:Jevrejsko
Bog je moja pomoć, biblijsko ime, jevrejsko
Genadije
Poreklo:Grčko
koji je plemenitog roda, blagorodan, ime hrišćanskog svetitelja, grčko
Georgije
Poreklo:Grčko
koji obrađuje zemlju, ime hrišćanskog svetitelja, grčko
Georgina
Poreklo:
Prema nemačkom nazivu za vrstu cveća
Gerasim
Poreklo:Grčko
koji je pošten, grčko
German
Poreklo:Latinsko
Latinsko: rođeni, bratski; istinit.
Gligorije
Poreklo:
prema Grigorije
Gojko
Poreklo:
Od osnove goj(iti).
Golub
Poreklo:
prema nazivu ptice golub
Goluba
Poreklo:
prema muškom imenu Golub, prema nazivu ptice golub
Golubica
Poreklo:
Naziv ptice uzet za lično ime.
Gora
Poreklo:
Ovo ime obično je davano detetu koje je rođeno u planini (gori), ili odmila od Grigorije
Goran
Poreklo:
od osnove gora (šuma, planina)
Gorana
Poreklo:
prema Goran, od osnove gora (šuma, planina)
Goranka
Poreklo:
Prema Goran
Gorčin
Poreklo:
Od osnove gork (gorak).
Gordan
Poreklo:
Prema ženskom imenu Gordana
Gordana
Poreklo:
Kontrahovano od Gordijana, a ovo od grčkog: gordijski, što je izvedeno od naziva grada u Frigiji, u Maloj Aziji. U narodu se ovo ime vezuje za pridev gord.
Gorica
Poreklo:
pd osnove gorica (šumica, breg)
Gorjan
Poreklo:
od osnove gora (šuma, planina)
Gorjanka
Poreklo:
Od Gora
Gorocvet
Poreklo:
Prema nazivu biljke gorocvet.
Goroljub
Poreklo:
od osnove gora (šuma, planina) i starog prideva ljub
Gorun
Poreklo:
Prema nazivu vrste hrasta gorun, ili od imena Gor(a)
Gospava
Poreklo:
od osnove gospa, tj. gospođa, gospodarica. Obično se davalo deci rođenoj oko praznika Mala i Velika Gospojina
Gospojinka
Poreklo:
Od osnove gospoja tj. gospođa. Vidi Gospava.
Grada
Poreklo:
od Gradimir
Gradimir
Poreklo:
od imperativa glagola graditi: gradi i osnove mir
Gradinka
Poreklo:
od osnove grad
Gradiša
Poreklo:
od osnove grad
Grana
Poreklo:
Odmila od Grozdana
Grdan
Poreklo:
Od osnove grditi.
Grgur
Poreklo:Grčko
budan, pažljiv, grčko
Grigorije
Poreklo:Grčko
koji je oprezan, ime hrišćanskog svetitelja, grčko
Grlica
Poreklo:
naziv ptice uzet za lično ime
Grozda
Poreklo:
Odmila od Grozdana
Grozdan
Poreklo:
od osnove grozd
Grozdana
Poreklo:
prema Grozdan, od osnove grozd
Grozdanija
Poreklo:
Izvedeno od Grozdana
Gruban
Poreklo:
od osnove grub
Gruja
Poreklo:
od Gruban
Grujica
Poreklo:
Izvedeno od Gruja
Gvozden
Poreklo:
pridev gvozden uzet za lično ime
Gvozdena
Poreklo:
prema muškom imenu Gvozden
Gvozdenija
Poreklo:
Prema Gvozden

Prikazi samo:

imena za:
decake
devojcice
Poreklo:
Grčko
Jevrejsko
Latinsko
Rumunsko
Češko

Omiljena imena

Odabrana imena

Slučajno ime

Random names
X

Email:

Lozinka: