A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
loading
Paja
Poreklo:
od Pavle
Pajsije
Poreklo:Grčko
Grčko: dečiji. Ime hrišćanskog svetitelja. 
Pantelija
Poreklo:Grčko
skraćeno od Pantelejmon, koji je milosrdan, svemilostiv, ime hrišćanskog svetitelja, grčko
Paun
Poreklo:
prema nazivu ptice, italijansko
Pauna
Poreklo:
prema muškom imenu Paun, italijansko, prema nazivu ptice paun
Paunica
Poreklo:
Prema nazivu ptice.
Paunko
Poreklo:
izvedeno od Paun, prema nazivu ptice paun, italijansko
Pava
Poreklo:Latinsko
skraćeno od Pavlija, varijanta imena Pavla, malena, latinsko
Pavica
Poreklo:
Deminutiv od Pava.
Pavla
Poreklo:Latinsko
malena, latinsko
Pavle
Poreklo:Latinsko
malen, naziv rimskog plemena, ime Hristovog apostola, latinsko
Pavlija
Poreklo:
Varijanta imena Pavla
Pelagija
Poreklo:Grčko
morska, ime hrišćanske svetiteljke, grčko
Pelagije
Poreklo:Grčko
morski, grčko
Pera
Poreklo:
odmila od Petar
Perica
Poreklo:
odmila od Pera
Periša
Poreklo:
Izvedeno od Pera
Perka
Poreklo:
Prema muškom imenu Per(a)
Perko
Poreklo:
od Pera
Persa
Poreklo:Grčko
Grčko: žena iz Persije, Persijanka.
Persida
Poreklo:Grčko
Grčko: žena iz Persije, Persijanka.
Perun
Poreklo:
Bog gromovnik kod starih Slovena
Peruna
Poreklo:
prema muškom Perun
Perunika
Poreklo:
Prema nazivu biljke perunika; ili prema bogu groma kod starih Slovena, Perunu
Petar
Poreklo:Grčko
kamen, stena, ime jednog od dvanaest apostola, grčko
Petka
Poreklo:Grčko
prevedeno grčko ime Paraskeva (dan pre subote), ime hrišćanske svetiteljke
Petko
Poreklo:
Odmila od Petar, ili od osnove petak.
Petra
Poreklo:
Prema Petar
Petrija
Poreklo:
od imena Petar
Petronije
Poreklo:
Rimsko porodično ime. Od: stari ovan.
Plamenka
Poreklo:
Od osnove plamen.
Plamenko
Poreklo:
od osnove plamen
Planinka
Poreklo:
ovo ime obično je davano detetu koje se rodi u planini
Platon
Poreklo:Grčko
Grčko: koji je velikog tela, plećat. Ime grčkog filozofa.
Plavša
Poreklo:
od osnove plav
Plemenka
Poreklo:
Plemenita gospođa.
Poleksija
Poreklo:Grčko
vrlo gostoljubiva, grčko
Poljak
Poreklo:
Od osnove polje, davano deci koja su rodjena u polju.
Poznan
Poreklo:
pridev glagola poznati uzet za lično ime.
Pravda
Poreklo:
Imenica pravda uzeta za lično ime.
Pravdimir
Poreklo:
Od osnova pravda i mir, prema Bratimir, Slavomir...
Pravdoljub
Poreklo:
Od osnova pravda i ljub(iti), prema Miroljub...
Praviša
Poreklo:
Od osnove prav.
Pravislav
Poreklo:
Od osnova pravda i slava.
Pravoljub
Poreklo:
Od osnova pravda i ljub(iti)
Pravomir
Poreklo:
Od osnova pravda i mir.
Predis(l)av
Poreklo:
Od predloga pred i osnove slava: koji diže slavu.
Predisav
Poreklo:
od predloga pred i osnove slava
Predrag
Poreklo:
superlativ od osnove drag
Premila
Poreklo:
Ženski oblik lrema muškom Premil
Prerad
Poreklo:
Od osnove prerad, tj. najradiji, najvoljeniji.
Pribis(l)av
Poreklo:
Od aorista glagola pribiti za treće lice jednine: pribi (dobiti) i osnove slava.
Pribisav
Poreklo:
od glagola pribiti i osnove slava
Prijezda
Poreklo:
od predloga pri i korena jezditi, tj. jahati, voziti
Prodan
Poreklo:
Od osnove starog glagola prodati prodan.
Prodana
Poreklo:
od osnove trpnog glagola prodati, prodana
Prohor
Poreklo:Grčko
koji ide napred, horovođa, ime hrišćanskog svetitelja, grčko
Prokopije
Poreklo:Grčko
Grčko: koji je uspešan. Ime hrišćanskog svetitelja.
Prvan
Poreklo:
od osnove prvi
Prvoljub
Poreklo:
Od rednog broja prvi i starog prideva ljub (mio, drag), prema Bogoljub, Dragoljub.
Prvos(l)av
Poreklo:
Od rednog broja prvi i osnove slava.
Prvosav
Poreklo:
od rednog broja jedan i osnove slava
Prvoslav
Poreklo:
od rednog broja jedan i osnove slava
Prvoslava
Poreklo:
Od rednog broja lrvi i osnove slava.
Prvoslavka
Poreklo:
prema muškom Prvoslav
Prvul
Poreklo:
od rednog broja jedan
Puniša
Poreklo:
Od osnove pun.
Puriša
Poreklo:
od osnove puriti, tj. pržiti, peći, zajapuriti se

Prikazi samo:

imena za:
decake
devojcice
Poreklo:
Grčko
Jevrejsko
Latinsko
Rumunsko
Češko

Omiljena imena

Odabrana imena

Slučajno ime

Random names
X

Email:

Lozinka: