A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
loading
Baja
Poreklo:
od Bratislav, Bratoljub, ili hipokoristik od brat uzet za lično ime
Ban
Poreklo:
Moguće je da je od avarskog ili persijanskog Bajan - vojvoda, ili odmila od Branimir, Branislav.
Bana
Poreklo:
od Ban, danas hipokoristik od Branislav, Slobodan, Branko
Bane
Poreklo:
Vidi Bana.
Bata
Poreklo:
od Bratislav, Bratoslav, danas hipokoristik od brat
Batrić
Poreklo:
Od osnove brat.
Bela
Poreklo:
od Beloslava, od osnove bela
Belislava
Poreklo:
Složeno ime od osnova bela i slava.
Belka
Poreklo:
od osnove bela
Beloslava
Poreklo:
ime od osnova bela i slava
Belunka
Poreklo:
izvedeno od osnove bela
Beris(l)av
Poreklo:
Od imperativa beri glagola brati i osnove slava.
Berisav
Poreklo:
od imperativa beri, glagola brati, skupljati i osnove slava
Biljan
Poreklo:
od ženskog imena Biljana, od osnove bilje
Biljana
Poreklo:
od osnove bilje, ona koja je kao bilje, sveza, miomirisna, lekovita
Bisenija
Poreklo:
od osnove biser
Biser
Poreklo:
Prema arapskoj reči biser.
Bisera
Poreklo:
od arapske reči biser
Biserka
Poreklo:
odmila od Bisera
Biserko
Poreklo:
od ženskog imena Bisera
Blaga
Poreklo:
Od Blagomirka, Blagorodna.
Blagica
Poreklo:
od osnove blag, blaga, nežna
Blagija
Poreklo:
Od osnove blag.
Blagina
Poreklo:
od prideva blag, blaga, nežna
Blaginja
Poreklo:
od osnove blag, blaga, nežna
Blagoje
Poreklo:
od prideva blag, blag, nežan
Blagomir
Poreklo:
od prideva blag i osnove mir
Blagomirka
Poreklo:
Od muškog imena Blagomir
Blagota
Poreklo:
Od prideva blag.
Blagovan
Poreklo:
od prideva blag
Blagun
Poreklo:
Od prideva blag.
Blaško
Poreklo:
izvedeno od Blaža, Blagoje
Blaža
Poreklo:
od Blagoje
Blažen
Poreklo:
izvedeno od Blaža, ili pridev blažen
Blažena
Poreklo:
od muškog imena Blažen, ili pridev blažen uzet za lično ime
Blaženka
Poreklo:
Od Blažena
Blažo
Poreklo:
Nadimak od svih imena koja su izvedena od lrideva blag.
Boban
Poreklo:
ko je sitan, malen, prema biljci bob, može biti stari hipokoristik od imena Bogdan, u novije vreme Slobodan
Bogdan
Poreklo:
od grčkog Theodosios, znači Bog daje
Bogdana
Poreklo:
prema Bogdan, znači Bog daje
Bogdanka
Poreklo:
Odmila od Bogdana
Bogić
Poreklo:
deminutiv od Bog
Boginja
Poreklo:
od osnove boginja
Bogislav
Poreklo:
Od osnova Bog i slava.
Bogislava
Poreklo:
Prema Bogislav
Bogoljub
Poreklo:
od osnove Bog i starog prideva ljub (mio, drag)
Bogomir
Poreklo:
Od osnova Bog i mir.
Bogos(l)av
Poreklo:
Od osnova Bog i slava.
Bogosav
Poreklo:
od osnova Bog i slava
Bogoslava
Poreklo:
od muškog Bogosav, od osnova Bog i slava
Bojan
Poreklo:
od osnove boj, ili avarsko: predvodnik horde
Bojana
Poreklo:
prema muškom Bojan
Bojanka
Poreklo:
od Bojan
Bojimir
Poreklo:
Složeno ime od osnova boj i mir.
Bojin
Poreklo:
od Bojan
Bojka
Poreklo:
Od Boj(a), a ovo od Bojan, Bojimir.
Bora
Poreklo:
Od Borivoj, Borislav.
Borika
Poreklo:
od osnove bor
Borinka
Poreklo:
Od osnove bor.
Boris
Poreklo:
onaj koji se bori
Boris(l)av
Poreklo:
Od aorista glagola boriti se bori i osnove slava.
Boris(l)ava
Poreklo:
Od osnova bor i slava.
Boriša
Poreklo:
Od osnove bor(iti) se.
Borisava
Poreklo:
od osnova bor i slava
Borislav
Poreklo:
od aorista glagola boriti se
Borivoj(e)
Poreklo:
Od aorista glagola boriti se - bori i staroslovenskog voj (vojnik). 
Borivoje
Poreklo:
onaj koji se bori i vojuje
Borjana
Poreklo:
od osnove boriti se
Borjanka
Poreklo:
Od osnove bor(iti) se.
Borka
Poreklo:
od osnove boriti se ili od osnove bor
Borko
Poreklo:
od osnove boriti se
Bosa
Poreklo:
Odmila od Bosiljka
Bosilj
Poreklo:
Prema nazivu cveća bosilje (bosiljak), od grčke reči u značenju carski.
Bosiljka
Poreklo:Grčko
prema nazivu biljke bosilje (bosiljak), izvedeno od grčkog prideva carski, vladarski
Boško
Poreklo:
izvedeno od Boža, Božidar, Bogoljub, Bogosav
Boža
Poreklo:
Od Božidar, Bogoljub, Bogosav.
Božana
Poreklo:
od osnove Božja
Božica
Poreklo:
odmila od Božana
Božidar
Poreklo:
od prideva božiji i osnove dar
Božidarka
Poreklo:
Odmila od Božidara, a ova prema Božidar
Božin
Poreklo:
Izvedeno od Boža
Brana
Poreklo:
od Branimir, Branislav
Brana
Poreklo:
od Branimirka, Branislava
Braneta
Poreklo:
Od osnove bran(iti) se.
Branimir
Poreklo:
od imperativa glagola braniti i osnove mir
Branimirka
Poreklo:
od muškog imena Branimir
Braniša
Poreklo:
Od brani(ti).
Branislav
Poreklo:
Od osnove glagola brani(ti) i osnove slav(a).
Branislava
Poreklo:
Od Branislav
Branivoj(e)
Poreklo:
Složeno ime od osnova brani(ti) i voj.
Branivoje
Poreklo:
složeno ime od osnova braniti i voj
Branka
Poreklo:
od osnove braniti
Brankica
Poreklo:
Od Brank(a)
Branko
Poreklo:
Od osnove glagola bran(iti).
Bratimir
Poreklo:
prastaro slavenosrpsko ime, od osnova brat i mir
Bratislav
Poreklo:
Od osnova brat i slava.
Bratislava
Poreklo:
od osnova brat i slava
Bratoljub
Poreklo:
od osnove brat i starog prideva ljub, (mio, drag)
Brena
Poreklo:
Od Obrenija
Budimir
Poreklo:
Od imperativa glagola biti: budi i osnove mir.
Budimirka
Poreklo:
od muškog Budimir
Budimka
Poreklo:
Od starog imena Budim, skraćeno od Budimir Možda i po gradu Budimu.
Budis(l)ava
Poreklo:
Od osnova budi i slava.
Budislav
Poreklo:
od imperativa glagola biti: budi i osnove slava
Budislava
Poreklo:
od muškog Budislav, od osnova budi i slava

Prikazi samo:

imena za:
decake
devojcice
Poreklo:
Grčko
Jevrejsko
Latinsko
Rumunsko
Češko

Omiljena imena

Odabrana imena

Slučajno ime

Random names
X

Email:

Lozinka: